مطالب منتشر شده در دسته ی "آزمایشگاه"

شرکت شایان صنعت پلیمر آرمان با دارا بودن واحد آزمایشگاهی مجزا و مجهز،کیفیت محصولات خود را با انجام آزمون های مختلف بر روی نمونه های تولید شده تضمین می نماید.

ادامه مطلب

اندازگیری ابعاد و برسی ظاهری لوله

اندازگیری ابعاد و برسی ظاهری لوله

قطر خارجی، ضخامت جداره، اختلاف قطر طرفین لوله (دو پهنی) و حدود تغییرات ضخامت جدارهلوله، از مشخصات کیفیت هستند که باید با دقت بسیار بالایی کنترل شوند. قطر خارجی را با استفاده از سیرکومتر و ضخامت جداره را با استفاده از کولیس دیجیتال یا میکرو متر می توان اندازه گیری نمود .

ادامه مطلب

آزمون O.I.T

آزمون O.I.T

ازمون o.i.tیک ازمون حرارتی می باشد ودر این ازمون یک مقدار خیلی کم از ماده داخل دستگاه  Differential Scanning Calorimeter گذاشته شده و دستگاه با سرعت مشخصی نمونه را گرم می کند بدین ترتیب منحنی انرژی بر حسب دما رسم می گرددو زمان تخریب نمونه در دمای 210 درجه سانتی

ادامه مطلب

آزمون کشش

آزمون کشش

یکی از مهمترین تست های خواص میکانیکی تست کشش می باشد برای انجام این آزمون ابتدا از ماده مورد نظر نمونه دمبلی با ابعاد استاندارد تهیه شده و بعد نمونه بین دوتا فک دستگاه گذاشته شده و با سرعت ثابتی شروع به کشیده شدن می گرددو همزمان نیروی مورد نظر

ادامه مطلب

آزمون برگشت حرارتی

آزمون برگشت حرارتی

یکی از پارامتر های مهم در لوله های پلی اتیلن ضریب انبساط حجمی آن می باشد و چون تغییرات ناگهانی دما یکی از بدترین عوامل اثرگذار برروی پلیمر می باشد بنابراین با اندازه گیری بازگشت حرارتی آن در دمای 110  درجه به مدت مشخص با توجه به ضخامت جداره لوله

ادامه مطلب

آزمون فشار هیدرو استاتیک

آزمون فشار هیدرو استاتیک

فشار هیدرو استاتیک فشار محاسبه شده ای است که در زمان معین به منظور بررسی استحکام محصول به لوله وارد می شود و در این ازمون نمونه به مدت 165 ساعت در دمای 80 درجه سانتی گراد تحت فشار قرار می گیرد که بعد از این مدت نباید در ان

ادامه مطلب

تعیین درصد دوده

تعیین درصد دوده

دوده از جمله مهمترین مواد افزودنی بری افزایش مقاومت پلیمر در مقابل عوامل مهاجم جوی بخصوص پرتو ماورا بنفش به آن اضافه می گردد .اندازه گیری دوده با استفاده از روش پیرولیز و دستگاه کوره انجام می گیرد. درصد مجاز کربن در لوله پلی اتیلن 0.25±2.25 درصد وزنی بوده و

ادامه مطلب

آزمون دانسیته

آزمون دانسیته

دانسیته مواد اولیه خریداری شده و نیز دانسیته محصول به روش شناور سازی با استفاده از ترازوی دقیق و سیالی با دانسیته معین، تعیین می گردد . عدد دانسیته محصول ، معرف کیفیت فرآیند تولید می باشد .ازمون طبق استاندارد iso1183 انجام می گردد.  

ادامه مطلب

MFI

MFI

دستگاهی برای اندازه گیری خواص مذاب پلیمر می باشد.دستگاه دارای یک محفظه عمودی بوده که ماده مورد نظر در ان ریخته شده و تا دمای استاندارد ( برای پلی اتیلن 190 درجه سانتی گراد) گرم ش ده و ذوب می گردد. مواد با وزن پیستون گذاشته شده روی آن( معمولا

ادامه مطلب