فشار هیدرو استاتیک فشار محاسبه شده ای است که در زمان معین به منظور بررسی استحکام محصول به لوله وارد می شود و در این ازمون نمونه به مدت 165 ساعت در دمای 80 درجه سانتی گراد تحت فشار قرار می گیرد که بعد از این مدت نباید در ان هیچ گونه ترک ، ترکیدگی ، بادکردگی ، تورم موضعی ، نشتی و ترک مویی یا هر گونه نقصی بوجود آید.واین ازمون طبق استاندارد iso1167انجام می گردد.

Hisilicon K3