شرکت شایان صنعت پلیمر آرمان موفق به دریافت گواهینامه Food Grade  لوله های پلی اتیلن آبرسانی شد.

 

3535