88

شرکت شایان صنعت پلیمر آرمان در جدیدترین رتبه بندی شرکت های تولیدی لوله های آبرسانی، موفق به کسب بالاترین گرید(A) گردید