ضمن تشکر از شما، خواهشمند است در راستای افزایش سطح کیفی محصولات و خدمات این شرکت با کلیک بر لینک زیر، نسبت به تکمیل فرم زیر اقدامنمایید.

پیشاپیش مراتب سپاس خود را از همکاری ارزشمند و صادقانه شما مشتریان محترم در پیشبرد اهداف شرکت شایان صنعت
پلیمر آرمان تقدیم می نماییم

https://survey.porsline.ir/s/qtpepoN